Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- Sözleşmenin Tarafları

1.1. Hizmeti Sunacak Taraf (“Satıcı”)

Unvan: Kamburlar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Adres: Kazım Karabekir Mah. Vişne Cad. No: 127 Yıldırım / Bursa / Türkiye


Telefon: +90 224 364 66 66 

E-posta: info@kamburlar.com

1.2. Hizmetten Yararlanacak Olan Taraf ("Alıcı")

Ad Soyad /Ticaret Ünvanı:

Adres:

E-posta:

Telefon:

Vergi Dairesi ve No.:

MADDE 2- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait Site üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Site ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- Teslimat Masrafları ve Teslimatın İfası

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 iş günü içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade edecektir.

MADDE 4-Ödeme, Siparişin Kesinleşmesi Ve Belgelendirme

Internet Sitesi üzerinden satın alınan Hizmet’lere ilişkin yapılan ödemeler Online Ödeme Sistemi ile gerçekleştirilir.

Online Ödeme Sistemi, Hizmet Alanın Internet Sitesi üzerinden satın alacağı hizmete ilişkin ücretin Hizmet Sağlayıcı'nın, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun uyarınca iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, İnternet Sitesi'nde belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı, banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alandan tahsilini sağlayan sistemi ifade eder.

Sipariş, Üye’nin kendisinin belirlediği ödeme yöntemiyle başarılı bir şekilde ödemeyi gerçekleştirmesi üzerine kesinleşir. Satıcının belirli bir süre içerisinde onay verme seçeneği ile çalıştığı durumlarda ise sipariş bilgileri bu süre içerisinde Satıcı tarafından değerlendirilir. Onaylanmaması halinde sipariş iptal edilerek, Üye’ye durum bildirilip para iadesi yapılır.

Alıcının gerçek ya da tüzel kişi olması fark etmeksizin Satıcı tarafından Alıcı’ya fatura toplam bedel KDV dahil olarak keser. Satıcı tarafından Site’de belirtilen Hizmet bedeli ve ilgili resmi harçlar Satıcı tarafından hazırlanan belgede Toplam Hizmet Bedeli olarak düzenlenecektir.

MADDE 5- Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, Sitede yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve verdiği siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiğinin bilincinde olduğunu, kabul ve beyan eder.

Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

Alıcı işbu Sözleşme uyarınca hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi için Site üzerinden sağlanacak ve Satıcı tarafından ayrıca talep edilecek bilgileri eksiksiz ve gerçeği yansıtacak şekilde paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.

Online Ödeme Sistemi uyarınca ödemenin alınması ile birlikte Alıcı’nın ödemesi Satıcı’ya yapılmış sayılır ve işbu sözleşmeden doğan bedel ödeme borcu ifa edilmiş kabul edilir.

Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilir.

MADDE 6- Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 7- Cayma Hakkı ve Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını, aşağıda belirtilen cayma formunu Satıcı’ya yukarıda belirtilen yazılı veya elektronik iletişim yolları ile ulaştırarak kullanabilir. Alıcı'nın cayma hakkını kullandığı tarihte veya o tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi Aras Kargo ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı'nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcıya yaptığı tüm ödemeler Alıcı'ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

Malın iade alınamaması için haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder. Alıcı iade edeceği mal/hizmeti önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı'nın iade halinde malı Satıcı'ya göndereceği kargo şirketi: Aras Kargo

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

× Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,

× Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.

MADDE 8- Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir. Her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Satıcının uğradığı her türlü zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 9- Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

Alıcı ve Satıcı işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Alıcı, işbu Sözleşmeden doğan ihtilaflarda Satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında vb. tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- Yetkili Mahkeme

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda, uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemelerine yapılabilir. Hizmet alımının onaylanması durumunda Alıcı ve Satıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 11- Yürürlük

11 maddeden ibaret bu Sözleşme, […] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI

Kamburlar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. ALICI

[...]

Customer Service
Contact US
Social Media
Konum

Kamburlar Tekstil

Toptan Bebe Giyim

© Copyright 2024 - All rights reserved